Narkotyki w polskich statystykach policyjnych - CNBS (2023)

Statystyki to rzecz ważna, zwłaszcza w polskiej policji. Przekonał się o tym niedawno komendant komisariatu w Sulęcinie, który ponoć je bagatelizował. My natomiast postanowiliśmy, sprawdzić dla was jak one wyglądają. Przygotowaliśmy m.in. zestawienia dotyczące liczby osób zatrzymanych oraz tych, którym postawiono zarzut posiadania nielegalnych substancji odurzających z podziałem na województwa, zaludnienie danego regionu oraz wiek podejrzanych. Dane pochodzą z roku 2018.

Posiadanie nielegalnych substancji – Polska 2018

W statystykach Komendy Głównej Policji kategoria „osób zatrzymanych” dotyczy zatrzymanych na tzw. gorącym uczynku, czyli w momencie popełnienia przestępstwa bądź podczas pościgu. Kategoria „podejrzanych” odnosi się do osób, które usłyszały co najmniej zarzut posiadania nielegalnych substancji odurzających. Wśród nich są również Ci zatrzymani na „gorącym uczynku”.

W 2018 roku zarzut posiadania narkotyków usłyszały przeszło 24 tysiące Polaków, dokładnie – 24,220, czyli o 948 osób mniej niż w roku 2017. Do największej liczby zatrzymań doszło w województwie mazowieckim. W regionie tym za posiadanie nielegalnych substancji odurzających (na gorącym uczynku) zatrzymano ponad 3 tysiące osób (3,320). Znaczna większość posiadaczy, bo aż 2,764 osoby, zatrzymana została w okręgu warszawskim, czyli na terytorium podlegającym Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Pozostałe 556 osób ujęto na terytorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Regionem zajmującym drugie miejsce pod tym względem jest województwo dolnośląskie. W 2018 roku na terenie tym za posiadanie nielegalnych substancji zatrzymano 2529 osób. W odniesieniu do roku 2017 jest to wzrost o 156 osób. Miejsce trzecie, w tym niechlubnym rankingu, zajmuje województwo wielkopolskie. Na terytorium tym w roku 2018 zatrzymano 1,511 osób – czyli o 154 osoby mniej niż w roku 2017. Natomiast do najmniejszej liczby zatrzymań w roku 2018 doszło na terytorium województwa świętokrzyskiego (205), podkarpackiego (209) oraz opolskiego (287).

Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek liczby ludności w danym okręgu wojewódzkim do liczby osób, które usłyszały zarzut posiadania nielegalnych substancji odurzających, to kolejność, wyżej przedstawiona, ulega delikatnej zmianie. I chociaż pierwsze dwa miejsca na podium dalej należą do województwa mazowieckiego oraz dolnośląskiego (odwrotna jest tylko ich kolejność), to na miejscu trzecim plasuje się już terytorium zachodniopomorskie. Wielkopolska w zestawieniu tym pojawia się dopiero na miejscu 7. W przypadku 3 ostatnich województw sytuacja wygląda podobnie: województwo podkarpackie ze świętokrzyskim również zajmują dwa ostatnie miejsca (także odwrotna jest kolejność). Opole natomiast ustępuje miejsca Łodzi.

Narkotyki w polskich statystykach policyjnych - CNBS (1)

1. Województwo dolnośląskie

• Liczba ludności:2,902547 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało:3,398 osób – (średnio co 854 osoba w województwie)

•W tym na gorącym uczynku zatrzymano:2,529 osób

2. Województwo mazowieckie

• Liczba ludności:5,384617 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało:4,715 osób (średnio co 1142 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano:3,320 osób

3. Województwo zachodniopomorskie

• Liczba ludności:1,705533 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało:1,290 osób (średnio co 1322 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano:749 osób

4. Województwo lubuskie

• Liczba ludności: 1,016832 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 721 osób (średnio co 1410 osoba w województwie)

(Video) Zatrzymanie przez CBŚP w Al. Ujazdowskich w Warszawie

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 427 osób

5. Województwo kujawsko-pomorskie

• Liczba ludności: 2,082944 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 1,453 osoby (średnio co 1433 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 824 osoby

6. Województwo opolskie

• Liczba ludności: 990,069 tysięcy osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 653 osoby (średnio co 1516 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 287 osób

7. Województwo wielkopolskie

• Liczba ludności: 3,489210 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 2,210 osób (średnio co 1578 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 1511 osób

8. Województwo podlaskie

• Liczba ludności: 1,184548 osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 736 osób (średnio co 1609 osoba w województwie)

• Na gorącym uczynku zatrzymano: 464 osoby

9. Województwo pomorskie

• Liczba ludności: 2,324251 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 1,383 osoby (średnio co 1680 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 820 osób

10. Województwo śląskie

• Liczba ludności: 4,548180 mln osób

(Video) Antyterroryści weszli do mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju! Film z akcji

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 2,537 osób (średnio co 1792 osoba w województwie)

• Na gorącym uczynku zatrzymano: 1,394 osoby

11. Województwo małopolskie

• Liczba ludności: 3,391380 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 1,879 osób (średnio co 1804 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano:1,095 osób

12. Województwo warmińsko-mazurskie

• Liczba ludności: 1,433945

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 709 osób (średnio co 2022 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 403 osoby

13. Województwo lubelskie

• Liczba ludności: 2,126317 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 773 osoby (średnio co 2750 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 393 osoby

14. Województwo łódzkie

• Liczba ludności: 2,476315 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 867 osób (średnio co 2856 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 402 osoby

15. Województwo świętokrzyskie

• Liczba ludności: 1,247732 osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 430 osób (średnio co 2901 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 205 osób

(Video) Antyterroryści w Płocku. Narkotykowy gang rozbity

16. Województwo podkarpackie

• Liczba ludności: 2,129138 mln osób

• Zarzut posiadania narkotyków usłyszało: 466 osób (średnio co 4568 osoba w województwie)

• W tym na gorącym uczynku zatrzymano: 209 osób

Podział ze względu na wiek

Narkotyki w polskich statystykach policyjnych - CNBS (2)

Statystyki pokazują, że po nielegalne substancje odurzające sięgają Polacy w różnym wieku, zaczynając od tych poniżej 16 roku życia, a kończąc na 50+. W większości przypadków słyszą oni zarzut – „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W 2018 roku z mierzyć się z nim musiało przeszło 19 tysięcy osób. Najczęściej podejrzani byli w przedziale wiekowym od 17 do 24 lat. Najmniejszą grupę stanowiła ta część populacji, które ukończyła już 50 rok życia oraz nastolatkowie mający mniej niż 16 lat.

W przypadku posiadania „znacznych” ilości środków odurzających największą grupę stanowiły osoby w wieku od 21 do 29 lat. Stanowili oni niemal połowę wszystkich (756), którym postawiono taki zarzut.

Miejszością wśród wszystkich podejrzanych byli oskarżeni o posiadanie nowych substancji psychoaktywnych. W 2018 roku było ich zaledwie 97.

Warto pamiętać o tym, że Ustawa z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzuje, jaka ilość substancji odurzających może być określana jako „mniejszej wagi” – za którą podejrzanym maksymalnie może grozić rok pozbawienia wolności czy kara grzywny, a jaka jest „znaczna”, za której posiadanie możemy trafić do więzienia nawet na 10 lat, a jaka jest ilość, za której posiadanie możemy trafić do więzienia na 3 lata.

Odnośnikiem może tu być wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.2009 r. (oraz szereg innych), który mówi, że ilość „nieznaczna” to taka, która pozwala na jednorazowe odurzenie jednej osoby. Ilość „znaczna” natomiast pozwala na wywołanie efektu „haju” u kilkudziesięciu osób.

W przygotowanym niżej zestawieniu ilość substancji odurzającej, która nie jest ani „mniejszej wagi”, ani „znaczna”, określana będzie jako „zwykła” – za jej posiadanie podejrzanym grożą 3 lata więzienia.

Grupa wiekowa <=16

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 74 osoby

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 1,349 osób

• Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 9 osób

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 3 osoby

Grupa wiekowa 17-20

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 973 osoby

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 4,486 osób

• Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 173 osoby

(Video) Polska Policja - Mocne uderzenie CBŚP w poznańskie agencje towarzyskie

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 21 osób (znaczna ilość – 1 osoba)

Grupa wiekowa 21-24

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 872 osoby

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 4,165 osób

• Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 328 osoby

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 24 osoby (znaczna ilość – 2 osoby)

Grupa wiekowa 25-29

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 640 osób

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 3,827 osób

• Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 437 osób

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 19 osób (znaczna ilość – 2 osoby)

Grupa wiekowa 30-49

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 818 osób

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 5,118 osób

• Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 645 osób

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 28 osób (znaczna ilość – 3 osoby)

Grupa wiekowa 50+

• Posiadanie „mniejszej wagi” ilości narkotyków – 13 osób

• Posiadanie „zwykłej” ilości narkotyków – 138 osób

Posiadanie „znacznej” ilości narkotyków – 44 osoby

• Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych – 2 osoby

(Video) Miasto Młodych Wilków odc.19 - Tymczasowy areszt w A.Ś. Białołęka

Centralne Biuro Śledcze Policji – przestępczość narkotykowa

Rok 2018 dla Centralnego Biura Śledczego Policji, zwłaszcza dla wydziału narkotykowego, był rokiem przełomowym. Służbom tym udało się bowiem zabezpieczyć historycznie rekordową ilość nielegalnych substancji odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych – łącznie było to około 11 ton. W porównaniu do lat ubiegłych, w których konfiskowano 2,2 lub 3,2 tony rocznie, jest to ogromny sukces. Nielegalną substancją odurzającą, która tak podniosła statystyki CBŚP za rok 2018, jest haszysz. W ubiegłym roku ilość skonfiskowanego haszyszu przekroczyła 7 ton. Dla porównania – w roku 2017 ilość zabezpieczonej żywicy z konopi wyniosła lekko ponad 737 kg.

Wydarzeniem odpowiedzialnym za rekordową ilość zabezpieczonego haszyszu była m.in. akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z maja 2018 roku. Wówczas służby CBŚP we współpracy z amerykańską agencją DEA (Drug Enforcement Administration) oraz pakistańską Pacistan Anti Narcotics Force (ANF) przejęły ponad 3 tony żywicy z konopi oraz 517 kg APPA ( substancja wykorzystywana do produkcji amfetaminy). Narkotyki te pochodziły z Pakistanu. Do portu w Gdyni wpłynęły ukryte w kartonach z pościelą. Ich czarnorynkową wartość oceniono na ponad 61 milionów złotych. O akcji tej Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych – mówił: Ten sukces CBŚP to największa operacja Policji na terenie naszego kraju.

Inną nielegalną substancją odurzającą, której konfiskata robi wrażenie, jest marihuana. W 2018 roku ilość zioła z konopi zabezpieczonego przez te służby była niemal dwukrotnie większa niż w latach ubiegłych i wynosiła – 1,44 tony. Dla porównania w roku 2017 skonfiskowano 756 kg marihuany; w 2016 – 861 kg; w 2015 – 527 kg. W 2014 roku natomiast ilość zabezpieczonej używki była podobna do tej z 2018 roku i wynosiła – 1,42 tony.

Videos

1. Akcja funkcjonariuszy CBŚ, zatrzymanie liderów bojówek pseudokibiców (Elbląg)
(mmwarszawa)
2. Akcja CBŚP
(Co w Krakowie)
3. Spektakularna akcja policji na niespotykaną skalę. Policja rozbiła gang, który "wyprał" 680 mln euro
(eSerwis.info)
4. Papuga Ogląda - "100 POLICJANTÓW zdradza TAJEMNICE polskiej Policji"
(Dzwoni Papuga Podcast)
5. Polska Policja - Policjanci CBŚP zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, zatrzymali 58 osób
(Polska Policja)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 31/07/2023

Views: 5867

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.